Người đàn ông đeo khẩu trang vàng 4.000 USD để chống Covid-19 là ai?