Người đàn ông mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép về Việt Nam đã khỏi bệnh