Người đàn ông may mắn thoát chết sau khi bị sét đánh

Thời sự