Người đàn ông mỗi ngày ăn 1kg đất cát để sống

Một người đàn ông Ấn Độ nổi tiếng vì sở thích quái đản là nghiện ăn đất cát, mỗi ngày ông này có thể ăn hết 1kg đất cát.

Siêu hài