Người đàn ông tay không bắt rắn rồi ép nó phải nôn trả 2 con dê của mình

Quá tức giận khi thấy con rắn khổng lồ ăn thịt 2 con dê, một người đàn ông Ấn Độ đã không quản ngại nguy hiểm, bắt nó phải nôn trả vật nuôi của mình.

Thế giới