Người đàn ông treo cổ trong khách sạn, để lại thư tuyệt mệnh dài 4 trang

Người đàn ông tới thuê phòng tại khách sạn ở quận 12, sau đó treo cổ tự tử để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Thời sự