Người dùng iPhone 5 dửng dưng với iPhone 11, vẫn chưa muốn nâng cấp lên iPhone mới vì điều này