Người gọi Giang '36' đến vây xe: 'Tôi không chủ trương vây, chặn xe công an'