Người hâm mộ Việt Nam khóc ròng vì không tài nào xem được trận Việt Nam - Iran do mạng quá yếu