00:00

Người khôn ngoan, phải nhớ: 'Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ', lương thiện không phải là điều xấu, nhưng quá lương thiện là lại là một thứ bệnh

TIN LIÊN QUAN