Người phụ nữ Ấn Độ bị bò đực húc văng trên phố

Người phụ nữ Ấn Độ đang đi bộ trên đường phố thì trở thành mục tiêu tấn công của một con bò đực.

Xã hội