Người phụ nữ Trung Quốc vật vã vì điệp vụ ăn vạ bất thành

Người phụ nữ đã diễn 'rất sâu' nhưng gặp đúng phải bác tài 'tỉnh như sáo sậu'.

Siêu hài