Người phụ nữ Việt bị bạn trai giết bằng kim tiêm chứa chất độc xyanua.

Người phụ nữ Việt bị bạn trai giết bằng kim tiêm chứa chất độc xyanua.

Thế giới