Người phụ nữ nhảy khỏi xe máy tránh ô tô bất ngờ lao tới

Một người đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị ô tô đi phía sau tông trúng

Thứ hai, 12/10/2020 01:34

Thời sự