Người phụ nữ sống cùng hơn 40 con mèo bị bỏ rơi: 'Nhiều người bảo tôi là dở hơi đấy'