Người phụ nữ tay không đánh đuổi 2 tên cướp cầm súng

Tên cướp tiến tới rút súng yêu cầu người phụ nữ nộp trang sức, tuy nhiên thay vì hoảng sợ, người phụ nữ đã dùng tay và khăn đánh liên hồi khiến hắn phải bỏ chạy

Thế giới