00:00

Người thi hành công vụ gây thiệt hại có thể phải 'gánh' toàn bộ tiền bồi thường

TIN LIÊN QUAN