00:00

Người thực sự thông minh: Không nghe thị phi; không xem thường ai; không luận lỗi người!

TIN LIÊN QUAN