Người tu hành dùng gậy đập vỡ kính ô tô vì không cho xe vượt được đưa đi điều trị tâm thần