Người uống cà phê cùng Thủ tướng Canada ở TP HCM: Ông ấy uống cà phê rất ít, trà đá nhiều hơn