Người vợ suy sụp phải nhập viện sau khi chồng cùng hai con treo cổ tự tử ở Tuyên Quang