Nguy cơ vỡ đê sông Vinh, tính mạng hơn 4.000 người bị đe dọa