Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh, nhà lãnh đạo xuất sắc

Quân sự