Nguyên nhân chúng ta nghe thấy tiếng nói khi ở một mình

Nghe thấy tiếng nói khi ở trong phòng một mình là ảo giác phổ biến nhất do sự mất cân bằng hóa học ở vùng dưới đồi gây ra.

Theo Đồ họa: Life Noggin/Vnexpress

Tags: nghe thấy  |  một mình  |  tiếng nói  |  phổ biến  |  Mất cân bằng  |  Hóa học  |  chúng ta  |  Nguyên nhân  |  ảo giác