Nhã Phương đau đớn nhìn Kang Tae Oh tình tứ cùng Jung Hae Na