Nhà đang xây ở TP.Thủ Đức có phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?