Nhà giàu mạnh tay chi tiền mua quả dại mọc hoang có giá hơn nửa tỷ đồng mỗi kg