Nhà máy điện mặt trời đột ngột giảm công suất do một... cơn giông