Nhà sản xuất tiết lộ cách chọn và chế tạo xe dùng trong Fast and Furious

Dù là một bộ phim thuần túy về xe đua cũng như các dòng xe thể thao mạnh mẽ nhưng ngân sách dành cho mảng xe của Fast and Furious phần 1 chỉ chiếm đúng 5% tổng chi phí.

Giải trí