Nhà thờ Sagrada Familia - kiệt tác của kẻ điên hay thiên tài?

Sagrada Familia là công trình mà kiến trúc sư vĩ đại bậc nhất Tây Ban Nha đã vắt kiệt tâm huyết, sự sáng tạo và sức lực trong 42 năm.

Chuyện lạ