00:00

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5

TIN LIÊN QUAN