Nhà trực dân quân

Mô hình nhà trực dân quân của tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang khẳng định tính hiệu quả thông qua việc huy động dân quân thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Huy động và cơ động lực lượng dân quân trong các tình huống về an ninh chính trị, phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy rừng. Việc hoàn thiện xây dựng hệ thống nhà trực dân quân và trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thêm lần nữa khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng dân quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương, từng bước nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở lực lượng dân quân cấp cơ sở.

Chủ nhật, 18/10/2020 14:32

Thời sự

Nối vòng tay mẹ 13:49

Nối vòng tay mẹ

Thứ ba, 20/10/2020 | 16:04