Nhân chứng kể 6 tiếng Mobifone - AVG bàn hủy hợp đồng