Nhân chứng kể lúc 2 con gái của Việt kiều Mỹ bị bắt cóc

Nữ giúp việc 15 tuổi nói mình không biết bà Hương có ý định bắt cóc 2 bé gái nên vô tình tiếp tay cho nữ Việt kiều Mỹ.

Pháp luật