Nhân chứng kể phút xe khách bay lên không và người chết nằm la liệt