Nhân chứng sống trải lòng về 'Vòng tròn Bất tử' Gạc Ma 1988