Nhận định chứng khoán ngày 18/4: 'Hướng đến ngưỡng gần nhất 1.160'