Nhan sắc 10 năm trước của Lưu Diệc Phi đã thế này, bảo sao luôn giữ vững danh hiệu "Thần tiên tỷ tỷ"

Dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn cứ là không tỳ vết.

Giải trí