00:00

Nhận thấy thức ăn có dòi bò lúc nhúc, hơn 1.000 công nhân đình công

TIN LIÊN QUAN