Nhân viên resort kể về lối sống kỳ quặc của nhóm nghi can giết người rồi đổ bê tông