Nhân viên trạm xăng xịt bình cứu hỏa vào thanh niên hút thuốc

Sau vài lần yêu cầu nam thanh niên tắt điếu thuốc nhưng không được, người đàn ông đứng tuổi lấy bình cứu hỏa xịt thẳng vào người đối phương.

Thế giới