Nhanh tay hơn não là có thật

Chả mấy khi não chậm hơn tay, nhể?

Siêu hài