Nhật Bản: Bão Hagibis đoạt mạng 8 người, hơn 100 người bị thương