Nhật Bản: Cảnh báo mưa lớn cản trở công tác khắc phục hậu quả bão Hagibis