Nhật Bản cân nhắc cho phép nhiều người nước ngoài nhập cảnh