Nhật Bản dồn dập đón siêu bão và động đất, có người thiệt mạng