Nhật Bản sẽ ngừng trợ cấp du lịch ở các nơi có số ca mắc COVID-19 cao