Nhật Bản sẽ trích quỹ 6,5 triệu USD để khắc phục hậu quả của bão Hagibis