Nhật Bản tặng người dân gần 200 đô/ngày để du lịch nhưng người thực nhận lại gây bất ngờ