Nhật Kim Anh tiết lộ từng yêu thầm Quang Vinh tại Ký ức vui vẻ